Tariflarni qoʻllash qoidalari va bepul bagaj olib ketish me’yorlari

Tariflarni qo‘llash qoidalari.

Parvoz kuponlari chiptada koʻrsatilgan joʻnash punktidan boshlab tashuv yoʻnalishini oʻtishning qat’iy ketma-ketligiga rioya etgan holda uchish uchun haqiqiydir.

Qaytadan rasmiylashtirish va qaytadan bron qilish.

Bronlash klassini, tarif turini, yoʻnalishni, tashuvchini, aviachiptaning amal qilish muddatini oʻzgartirganda chiptani qaytadan rasmiylashtirish talab etiladi.

Uchish sanasi yoki qatnov raqami oʻzgartirilganda, bunda tashuv yoʻnalishi va tarif turi oʻzgartirilmasligi sharti bilan, qaytadan bron qilinadi.

Aviachiptalar qaytadan rasmiylashtirilganda yoki qaytadan bron qilinganda yigʻim olinadi.

Qaytadan rasmiylashtirish va qaytadan bron qilish uchun yigʻim bir xil darajada oʻrnatilgan va tarif turiga bogʻliq. Yigʻim bir marta, faqat qayta rasmiylashtirish uchun yoki faqat qayta bronlash uchun qoʻllaniladi. Qaytadan rasmiylashtirish va qaytadan bron qilish uchun yigʻim dastlab rasmiylashtirilgan aviachipta uchun qoʻllanilgan tarif, ya’ni oʻzgartirilishi lozim boʻlgan tarif qoidalariga muvofiq olinadi.

Pasport almashtirilganda pasport ma’lumotlarini almashtirish munosabati bilan chiptani qayta rasmiylashtirish uchun yigʻim - 10 yevroni tashkil qiladi.

Bitta chiptada bir necha segment qayta rasmiylashtirilganda qaytadan rasmiylashtirish va qaytadan bron qilish uchun yigʻim bir marta tashuvdagi eng cheklangan tarifda amal qiluvchi qoidalarga koʻra olinadi. Bitta segment oʻzgartirilganda – ushbu segmentda qoʻllanilgan tarif qoidalaridan foydalaniladi.

Qayta rasmiylashtirishda tashuvni qayta hisob-kitob qilish sayohat boshlanish nuqtasidan boshlab butun yoʻnalish boʻyicha yangi shartlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bunda quyidagi hisob-kitob qilish qoidalari amal qiladi:

- Umuman foydalanilmagan aviachipta qaytadan rasmiylashtirilganda qaytadan hisob-kitob qilish uchun qaytadan rasmiylashtirish paytida amal qiladigan tariflar, yigʻimlar va valyuta almashtirish kursidan foydalaniladi.

- Qisman foydalanilgan aviachipta qaytadan rasmiylashtirilganda qaytadan hisob-kitob qilish uchun tashuvlarni sotish paytida amal qilgan tariflar, yigʻimlar va valyuta almashtirish kursidan foydalaniladi.

Umuman foydalanilmagan, dastlabki chiptaning oʻrniga qayta rasmiylashtirilgan har qanday aviachiptaning tashish uchun yaroqlilik muddati tashuv boshlangan yangi sana asosida aniqlanishi kerak. Qisman foydalanilgan aviachipta qaytadan rasmiylashtirilganda yangi aviachiptaning amal qilish muddati dastlabki aviachiptada koʻrsatilgan tashuv boshlangan sanadan hisoblanishi kerak.

Tashuv qisman bajarilgan va mamlakat ichidagi mahalliy tashuvlar uchun moʻljallangan parvoz kuponlari foydalanilmay qolgan chipta qayta rasmiylashtirish uchun taqdim etilganda, bunday chipta xalqaro tashuvlar uchun qaytadan rasmiylashtirilishi mumkin emas. Bunday holda yoʻlovchi soʻragan xalqaro yoʻnalish boʻyicha aviachipta yangidan rasmiylashtirilishi kerak.

Aviachiptani qaytarish

Umuman foydalanilmagan yoki qisman foydalanilmagan aviachiptalar uchun pulni qaytarib berish, sotish qoidalariga koʻra qaytarilmaydigan aviachiptalardan tashqari, tashuvlar sotilgan mamlakatda amalga oshiriladi.

Qaytariladigan summa tashuvlar uchun dastlab qanday valyutada haq toʻlangan boʻlsa, oʻsha valyutada amalga oshiriladi. Agar yoʻlovchi chiptani dastlab sotib olgan joyga qaytib kela olmasa, summa uning ishonchli shaxsiga, yuridik rasmiylashtirilgan ishonchnoma asosida qaytariladi, yoki da’vo tartibida mavjud vaziyat tufayli aviachipta uchun summani qaytarish mumkin boʻlgan valyutada amalga oshiriladi.

Qaytarish uchun aviachiptaning amal qilish muddati:

* umuman foydalanilmagan aviachipta uchun – tashuv sotilgan kundan boshlab 1 yil

* qisman foydalanilgan aviachipta uchun – dastlab rasmiylashtirilgan aviachiptada koʻrsatilgan tashuv boshlangan sanadan boshlab 1 yil.

Tashuvdan ixtiyoriy voz kechilganda tariflarni qoʻllash qoidalariga muvofiq tashuv ixtiyoriy rad etilganligi uchun yigʻim undiriladi.

Tashuvdan majburiy voz kechilganda (aviakompaniya aybi bilan) summa hech qanday yigʻim undirilmagan holda qaytariladi.

Summani qaytarib berishda quyidagi shartlarga amal qilinadi:

agar umuman foydalanilmagan, chipta qaytarilsa, yoʻlovchiga tashuv uchun toʻlangan summadan, agar tarifni qoʻllash qoidalarida chipta qaytarilganligi uchun jarima yigʻimlari ushlab qolish koʻzda tutilgan boʻlsa, shunday jarima ushlab qolingan holda qolgan summa qaytarib beriladi. Har xil turdagi tariflarni qoʻllagan holda rasmiylashtirilgan aviachipta umuman foydalanilmasdan qaytarilganda, eng cheklangan tarif uchun amal qiladigan jarima sanksiyalari qoʻllaniladi.

agar qisman foydalanilgan chipta qaytarilsa, yoʻlovchiga ushbu qaytariladigan segmentda amal qiluvchi chipta qaytarilganligi uchun jarima summasi ushlab qolingan holda tashuvning foydalanilmagan segmenti uchun toʻlangan summa qaytariladi.

Bunday hollarda qaytariladigan summa quyidagicha hisob-kitob qilinadi: qoʻllanilgan tarifdan foydalanilgan yoʻnalishdagi tashuvlarni sotish kunida amal qilgan bir tomonga tarif summasi ayirib tashlanadi va barcha zarur jarima yigʻimlari ushlab qolinadi. Agar bir tomonga tarif summasi e’lon qilinmagan boʻlsa, tashuv sotilgan sanada e’lon qilingan balandroq darajadagi bir tomonga tarif summasi qoʻllaniladi.

Yoʻlovchi yoki birga uchgan yaqin qarindoshi vafot etganda, buni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilsa, jarima yigʻimlarini ushlab qolmagan holda summani qaytarishga ruxsat etiladi.

На Международных направлениях
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 15 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 50 EUR 10 EUR 60 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 15 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 20 EUR 70 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 65 EUR 25 EUR 75 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 70 EUR 30 EUR 80 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 75 EUR 40 EUR 90 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 50 EUR 100 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 60 EUR 110 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 40 EUR 90 EUR 70 EUR 120 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 40 EUR 90 EUR 70 EUR 120 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
На направлениях в/из городов Узбекистана в Российскую Федерацию, Ташкент-Минск/Баку-Ташкент
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 35 EUR 15 EUR 40 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 25 EUR 10 EUR 35 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 35 EUR 15 EUR 40 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 40 EUR 20 EUR 45 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 45 EUR 30 EUR 55 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 50 EUR 40 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 55 EUR 50 EUR 75 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 50 EUR 75 EUR 70 EUR 95 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 50 EUR 75 EUR 70 EUR 95 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 50 EUR 75 EUR 70 EUR 95 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 50 EUR 75 EUR 70 EUR 95 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
LGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 70% от тарифа
На направлениях Ташкент-Алмата/Астана/Бишкек-Ташкент
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 30 EUR 15 EUR 35 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 20 EUR 10 EUR 30 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 30 EUR 15 EUR 35 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 30 EUR 15 EUR 35 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 10 EUR 30 EUR 15 EUR 35 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 35 EUR 25 EUR 45 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 35 EUR 25 EUR 45 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 45 EUR 35 EUR 55 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 45 EUR 35 EUR 55 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 45 EUR 35 EUR 55 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 45 EUR 35 EUR 55 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
На направлениях Самарканд / Ташкент-Душанбе-Ташкент / Самарканд
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 15 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 5 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 5 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 5 EUR 5 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 10 EUR 10 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 10 EUR 15 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 20 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 25 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 25 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 25 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 25 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
На направлении Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент (сборы указаны в валюте USD/EUR, выбор валюты сбора определятся страной, где процедура переоформления и возврата осуществляется: в USD на терреиории США; в EUR на территории Узбекистана)
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR / 30 USD 10 EUR / 30 USD РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR / 30 USD 10 EUR / 30 USD РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR / 30 USD 10 EUR / 30 USD РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 30 EUR / 50 USD 30 EUR / 50 USD РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
               
На направлении Ташкент-Стамбул-Ташкент
    Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса В день и после вылета рейса До вылета рейса В день и после вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 30 EUR 80 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 50 EUR 10 EUR 60 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 15 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 20 EUR 70 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 65 EUR 30 EUR 80 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 65 EUR 40 EUR 90 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 70 EUR 40 EUR 90 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 75 EUR 60 EUR 110 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 75 EUR 60 EUR 110 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 75 EUR 125 EUR РАЗРЕШЁН
N / L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 75 EUR 125 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
На направлении Ташкент-Дубаи/Шарджа-Ташкент
    Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса В день и после вылета рейса До вылета рейса В день и после вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 15 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 50 EUR 10 EUR 60 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 15 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 20 EUR 70 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 65 EUR 30 EUR 80 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 65 EUR 40 EUR 90 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 70 EUR 40 EUR 90 EUR РАЗРЕШЁН
O/N Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 75 EUR 60 EUR 110 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 75 EUR 60 EUR 110 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 75 EUR 125 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 75 EUR 125 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
               
На направлении Ташкент-Токио-Ташкент
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 15 EUR 65 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 50 EUR 10 EUR 60 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 60 EUR 20 EUR 70 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 15 EUR 65 EUR 30 EUR 80 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 70 EUR 40 EUR 90 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 75 EUR 50 EUR 100 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 80 EUR 60 EUR 110 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 35 EUR 85 EUR 70 EUR 120 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 40 EUR 90 EUR 80 EUR 130 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 45 EUR 95 EUR 90 EUR 140 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 50 EUR 100 EUR 100 EUR 150 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
На направлениях Ташкент-Тель-Авив-Ташкент
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR РАЗРЕШЁН
D Экскурсионный тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 15 EUR РАЗРЕШЁН
Y Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 10 EUR РАЗРЕШЁН
B Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 5 EUR 10 EUR РАЗРЕШЁН
M Экскурсионный тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 10 EUR 20 EUR РАЗРЕШЁН
K Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 10 EUR 20 EUR РАЗРЕШЁН
T Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 30 EUR РАЗРЕШЁН
V Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 15 EUR 30 EUR РАЗРЕШЁН
O Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 40 EUR РАЗРЕШЁН
S Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 25 EUR 40 EUR РАЗРЕШЁН
U Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 50 EUR РАЗРЕШЁН
L Рекламный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 30 EUR 50 EUR РАЗРЕШЁН
YGV Групповой тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО разрешён со сбором 30% от тарифа
На направлениях Сингапур-Куала-Лумпур-Сингапур
Тип тарифа Открытая дата Переоформление / перебронирование Возврат
До вылета рейса После вылета рейса До вылета рейса После вылета рейса Частичный возврат
C Нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR РАЗРЕШЁН
Y / S Нормальный годовой тариф эконом класса РАЗРЕШЕНА 0 EUR 10 EUR 10 EUR 20 EUR РАЗРЕШЁН
K/ U Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 10 EUR 20 EUR 20 EUR 30 EUR РАЗРЕШЁН
T / L Экскурсионный тариф эконом класса НЕ РАЗРЕШЕНА 20 EUR 30 EUR 30 EUR 40 EUR РАЗРЕШЁН

На внутриреспубликанских рейсах.

ТИП ТАРИФА ОТКРЫТАЯ  ДАТА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕБРОНИРОВАНИЕ ВОЗВРАТ
С     (нормальный годовой тариф бизнес класса РАЗРЕШЕНА РАЗРЕШЕНО БЕЗ СБОРА РАЗРЕШЕНО БЕЗ СБОРА
D  (экскурсионный тариф бизнес класса) РАЗРЕШЕНА РАЗРЕШЕНО со сбором 10 % от применного тарифа в одну сторону  РАЗРЕШЕНО  со сбором  10 %  от применного тарифа  в одну сторону 
Y (нормальный годовой тариф эконом класса) РАЗРЕШЕНА РАЗРЕШЕНО БЕЗ СБОРА РАЗРЕШЕНО  со сбором  10 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW)
B  (эконом экскурсионный) РАЗРЕШЕНА РАЗРЕШЕНО БЕЗ СБОРА РАЗРЕШЕНО  со сбором  10 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW)
M (эконом экскурсионный) НЕ РАЗРЕШЕНА  РАЗРЕШЕНО БЕЗ СБОРА РАЗРЕШЕНО  со сбором  10 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW)
K /T / V   (эконом экскурсионный) НЕ РАЗРЕШЕНА  РАЗРЕШЕНО  со сбором  5 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW) РАЗРЕШЕНО  со сбором  15 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW)
 O / S / U / L  (эконом промо ) НЕ РАЗРЕШЕНА  РАЗРЕШЕНО  со сбором  10 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW) РАЗРЕШЕНО  со сбором  20 %  от нормального годового тарифа эконом класса  в одну сторону (YOW)
YGV  (групповой) НЕ РАЗРЕШЕНА НЕ РАЗРЕШЕНО  РАЗРЕШЕНО со сбором 60 % от применного  тарифа в одну сторону